Logo Mediologie@Wien

Kolloquium: Cinema and BioPower (10. 12. 2015)

Colloquium: Cinema and BioPower 10.12.2015 Universität Wien Raum ZG2O1.153  (Büro Horn) 15:00 Arndt Niebisch (Wien): Introduction 15:15 Daniel Eschkötter(Basel): Form-of-Life...